Konuşmacılarımız

NESLİHAN ER AMUCE

Eğitim Teknolojileri Müdürü / Apple Profesyonel Öğrenim Uzmanı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş, ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştığı dönemde Fen ve Matematik Alanları Eğitimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim teknolojileri, öğretim tasarımı ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi konularında akademik çalışmalarına devam etmekte, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak bu alanda dersler vermektedir. On yılı aşkın bir süredir K12 eğitim kurumlarında öğretmenlik ve eğitim teknolojileri bölüm yöneticiliği pozisyonlarında görev almıştır. Teknoloji entegrasyonu, dijital öğrenme ortamları ve uygulamalarının geliştirilmesi, Apple araçlarının zengin öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanımı, STEM yaklaşımı ve hesaplamalı düşünme konularında eğitim ve seminerler vermekte, çeşitli STKlarla çalışmalar yürütmektedir. Halen Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfında (SAJEV) Eğitim Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Neslihan Er Amuce, Türkiye’deki ilk Apple Profesyonel Öğrenim Uzmanlarından biridir.