Konuşmacılarımız

Prof.Dr. FEZA ORHAN

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feza Orhan; Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretim üyesidir. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Aynı yıl British Council Kurumundan aldığı burs ile İngiltere’ye gitmiş ve University of Exeter, Eğitim Fakültesi, Öğretmen Yetiştirme Bölümünden ikinci yüksek lisans çalışmasını bundan iki yıl sonra bitirmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalından “Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi” çalışması ile doktora derecesi almıştır. Prof.Dr.Orhan’ın doktora çalışması sonrasında BT’nin öğrenme, öğretme sürecine entegrasyonu alanında çalışmaları halen sürmektedir. Prof.Dr.Orhan, TUBITAK, MEB, TEGV ve ISKA’nın ulusal projelerinde proje yöneticisi ve danışman olarak görev almıştır. Ayrıca eğitim teknolojisi alanında ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler ve bildirileri yayımlamıştır.