Konuşmacılarımız

Dr. ELİF KARA ÖZTÜRK

Lise Müdürü

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü’nde başlamış ve stratejik düşünme, politik yetenekler ve dönüşümcü liderlik konuları üzerine yoğunlaşarak Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır. Bugüne kadar ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde farklı sınıf düzeylerinde bilgisayar öğretmeni, bölüm başkanı ve teknoloji lideri olarak çalışmıştır. Bu kapsamda çeşitli bilgisayar dersleri ve teknoloji projeleri yürütmenin yanı sıra, okulunda eğitimde teknoloji kullanımı konusunda yapılan çalışmalara yön vermiş ve liderlik etmiştir. Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu’nda, eğitimciler için önemli ve değerli konferanslardan olan Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu yürütme kurulunda ve ETP İstanbul - Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konferansı’nın organizasyon komitesinde yer almıştır. Teknolojinin sosyal fayda amaçlı kullanılmasının olumlu etkisine olan inancıyla, dezavantajlı grupların eğitim hayatına katılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi alanlarda teknoloji destekli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası okul, üniversite ve konferansta Apple ve Google’ın akredite eğitmen eğitimcisi olarak teknolojinin öğretim sürecindeki yeri, değişen öğrenme ortamları, eğitimde dönüşüm ve inovasyon konularında eğitim yöneticileri, akademisyenler ve öğretmenlerle çalışmıştır. Halen Koç Okulu’nda Lise Müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir.