Konuşmacılarımız

Prof.Dr. SONER YILDIRIM

Öğretim Üyesi

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu. Öğretim teknolojileri alanındaki yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Michigan State Üniversitesinde, aynı alanda doktora eğitimini ise South California Üniversitesinde 1997 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Soner YILDIRIM 1998 yılından bu yana çeşitli uluslararası kuruluşlarda Öğretim Teknololojisi projelerinde uluslararası uzman olarak görev almaktadır. Ayrıca 1998 yılında Dünya Bankası, 2002-2006 yılları arasında Strasbourg’daki Avrupa Konseyi’nde ve 2004 yılından beri de Avrupa Birliği Avrupa Eğitim Vakfının (ETF) çeşitli projelerinde görev almıştır. Araştırma konuları arasında eğitimde sosyal medya kullanımı, elektronik performans destek sistemleri, öğrenme analizleri ve nomofobya önemli yer tutmaktadır.