Konuşmacılarımız

Dr. Öğr. Üyesi ERGÜN AKGÜN

Öğretim Üyesi

Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2007) mezunudur. Yüksek lisansını (2012) Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmıştır. Doktorasını (2017) Dumlupınar Üniversitesinde yapay sinir ağları ile öğrenci başarısının tahmini üzerine tamamlamıştır. 2008-2018 yılları arasında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Çalışma alanları içerisinde sınıf öğretmenliği, uzaktan eğitim, eğitsel veri madenciliği, yapay zekanın eğitsel amaçlı kullanımı ve sınıflandırma analizleri bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi direktörüdür.