Konuşmacılarımız

Prof.Dr. FERNANDO REIMERS

Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Politikaları Programı Direktörü

Fernando M. Reimers, öğrencilerin 21. yüzyılda sivil katılım, çalışma ve yaşam için gerekli yeterlikleri geliştirmelerine yardımcı olan yenilikçi eğitim politikaları ve programları hakkında çalışmakta ve bu alanlarda eğitim vermektedir. Aynı zamanda küresel vatandaşlık eğitimi alanında ve eğitim politikalarının Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasıyla nasıl uyumlu hale getirileceği konularında çalışmaktadır. Reimers, temel küresel eğitim zorluklarını ve bunları ele almada politika analizinin rolünü inceleyen bir yüksek lisans dersi ve eğitimin çağımızın zorluklarıyla olan ilişkisini artıran programlar oluşturmada ve geliştirmede sosyal girişimcileri destekleyen eğitimde yenilik üzerine bir ders vermektedir. Öğrencilerin küresel yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak için son teknoloji uygulamalarını ve programlarını inceleyen bir Mesleki Eğitim programı olan Küresel Eğitim üzerine yıllık bir Düşünce Havuzu'na başkanlık etmektedir. Ayrıca, öğrencilerin 21. yüzyılda gelişmek için gerekli olan bilişsel ve sosyo-duygusal yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için toplumsal eğitiminin iyileştirilmesini desteklemeye yönelik uluslararası bir çaba olan Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi'ni de yönetmektedir.