Our Speakers

Bülent Özcan

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Bülent Özcan, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government kapsamında düzenlenen Liderlik Programına kabul edilmiştir. 2001 yılında görev yapmaya başladığı Avrupa Birliği Başkanlığında uzman yardımcısı, uzman, koordinatör ve başkan olarak görev yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda 2018 yılının Aralık ayından itibaren Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü olarak görevini yürütmektedir. Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardım kapsamında Türkiye’de sivil toplumun kapasite gelişimi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi, kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük ve Türkiye -AB arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projelerin desteklenmesinden ve yönetiminden sorumludur. "Türkiye'ye Sağlanan Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardımı", "Avrupa Birliği Hibe Programları ve STK'lara Sağlanan Destekler" ve "Proje Hazırlama ve Uygulama" konulu kitapları bulunmaktadır. TOBB-ETÜ Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında “Proje Yönetimi” dersi vermektedir.